Intensiv KBT under fyra dagar jämfört med individuell KBT under fyra månader för vuxna med tvångssyndrom: En randomiserad kontrollerad studie

Vi genomför en forskningsstudie som jämför två behandlingar för tvångssyndrom: en individuell behandling som pågår 14 veckor och en intensiv gruppbehandling som pågår 4 dagar. Studien bedrivs vid Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Målsättningen med studien

Det finns idag bra forskningsstöd som visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandlingsmetod mot tvångssyndrom. Utbudet av KBT i Sverige är begränsat och vi vill hitta nya behandlingsformer så att fler patienter kan erbjudas bra vård. Det övergripande syftet med studien är att förbättra behandlingsalternativen och livskvaliteten för berörda individer.

Information om deltagande

Alla som deltar i studien erbjuds behandling och slumpas till en av två grupper. En grupp får individuell KBT och träffar sin behandlare en till två gånger i veckan på OCD-programmet på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Den andra gruppen får en intensiv gruppbehandling på heltid under fyra dagar på Ångestenheten på Karolinska sjukhuset i Solna.

Det kommer inte att gå att påverka vilken grupp du kommer att hamna i. Det är därför viktigt att du som vill delta i denna studie kan tänka båda behandlingsalternativen och kan resa både till Solna eller Huddinge dagtid för behandling.

Tidsåtgång

Grupp 1: 14 veckors behandling i Huddinge. Behandlingen ges individuellt under 16 möten (90 minuter åt gången) uppdelat under 14 veckor: Två gånger i veckan under de första två veckorna och sedan en gång i veckan under resterande 12 veckor. 

Grupp 2: Intensiv behandling i Solna. Behandlingen ges under fyra heldagar.  Du kommer inte kunna ha något annat planerat under dessa dagar, såsom andra sjukhusbesök eller liknande. Arbetet sker både i grupp och individuellt.

Sammanfattning

  • Alla inkluderade deltagare i studien kommer att erbjudas behandling.
  • Hälften kommer att få behandling på OCD-programmet i Huddinge och hälften på Ångestenheten i Solna.
  • Vilken behandling du erbjuds avgörs genom lottning.
  • Du behöver ha förutsättningar att kunna delta i båda grupperna för att kunna vara med i studien
  • Du kan komma att behandlas i Solna trots att bedömningen sker i Huddinge och vice versa.
  • Du kan behöva sjukskriva dig under de tiderna behandlingen sker. Detta är något du kan få hjälp med av läkare.

Hör gärna av dig till projektledaren Ekaterina Ivanova på 0765807416 eller ekaterina.ivanova@ki.se med dina frågor. Ansvarig forskare är Professor Christian Rück som nås på christian.ruck@ki.se.

Låter detta intressant? Tryck ”Påbörja anmälan” nedan för att gå vidare med din intresseanmälan.

Du kommer när som helst kunna dra tillbaka din intresseanmälan samt avbryta ditt deltagande. Studieteamet kommer påminna dig om detta när vi kontaktar dig, samt ge mer utförlig information om studien och svara på eventuella frågor.

Påbörja anmälan